Kundservice sv:Car Shopping Tools:Finansiering:Företagsleasing SE/SV

SEAT Företagsleasing

Med restvärde vilket ger en lägre månadsbetalning och möjlighet att byta till ny bil oftare.

Generellt det enklaste och mest ekonomiska sättet att finansiera företagets bilar.

SEAT Företagsleasing

Lägre månadsbetalning

Finansiering med restvärde ger en lägre månadsbetalning och möjlighet att byta till ny bil oftare.

Avdragsgill moms

Leasingavgiften bokförs som rörelsekostnad och halva momsen är avdragsgill.

Inget krav på kontantinsats

Leasing löser företagets bilbehov utan att binda kapital i tillgångar, kapital som ägarna förväntar sig en avkastning på.

Icon card

Lägre månadsbetalning

Finansiering med restvärde ger en lägre månadsbetalning och möjlighet att byta till ny bil oftare.

Icon card

Avdragsgill moms

Leasingavgiften bokförs som rörelsekostnad och halva momsen är avdragsgill.

Icon card

Inget krav på kontantinsats

Leasing löser företagets bilbehov utan att binda kapital i tillgångar, kapital som ägarna förväntar sig en avkastning på.

Icon card

Icon card

Allt på en faktura

Vi erbjuder ett förmånligt och enkelt bilinnehav för företag. Kombinera leasingen av företagsbilen med SEAT Försäkring och SEAT Serviceavtal för ett attraktivt helhetserbjudande. Allt på en faktura och betalning per månad.


För en hel del företag innebär bilfinansiering via oss att de inte behöver binda kapital i bilen. Kapital som ägarna förväntar sig en avkastning på. Man belastar inte heller företagets övriga säkerheter och man frigör likviditet genom att inte använda bolagets pengar. Bilen fungerar som säkerhet och leasingavgiften följer bilens värdeminskning. Leasingavgiften bokförs även som rörelsekostnad och halva momsen är avdragsgill. Styrkor som gör företagsleasing fördelaktig för dig. Finansierar du din nya SEAT med SEAT Företagsleasing får du 21% lägre månadsbetalning jämfört med ett företaget som betalar bilen kontant eller med checkkredit.    

Bilfinansiering

SEAT Företagsleasing

Eget Kapital

Bilpris inkl. moms

450 000:-

450 000:-

Moms

112 500:-

112 500:-

Kontantinsats

0%

0%

Finansierat belopp

 337 500:-

450 000:-

Avtalsperiod

36

36

Restvärde

50%

50%

Leasingavgift

7 155:-

 

½ moms leasingavgift

894:-

 

Månadsbetalning

8 049:-

9 060:-

I jämförelsen har vi utgått från leasingkostnaden för företagskunder som köpte en ny SEAT och finansierade den med SEAT Företagsleasing mot ett företag som betalar bilen kontant där ägarna förväntar sig 10% avkastning på eget kapital. Företaget behåller sin soliditet och likviditet med en modernare vagnpark som kräver mindre reparationer och inte minst är skonsammare mot miljön och ofta billigare i drift.

Insats

Inget krav på särskild leasingavgift (handpenning).

Månadsbetalning

Vi erbjuder leasing med annuitet, rak eller stafflad (varierad) betalningsplan över en period mellan 12–60 månader. Den stafflade kan vara en fördel om företaget vill ha en så realistisk värdeminskning som möjligt ställt eller jämfört mot ett förväntat marknadsvärde, eller har säsongsvarierad verksamhet. Betalningsplanen behöver inte vara upplagd på endast jämna perioder utan exempelvis 28 eller 49 månader är möjligt. Ditt företag kan betala leasingavgiften månads- eller kvartalsvis genom bank-, plus- eller autogiro.

Avtalsslut

Din SEAT har ett bra marknadsvärde även efter avtalstidens slut. Storleken på restvärdet påverkas av hur bilen används, körsträcka, avtalstid, bilmodell och förväntat framtida värde. Din säljare hjälper gärna till så att du hamnar på en realistisk nivå. Välj mellan:

Finansiell leasing där leasetagaren får den ekonomiska förmånen och bär den ekonomiska risken förknippad med leasingobjektet, det vill säga bilens restvärde.

Operationell leasing där leasegivaren/återförsäljaren bär den ekonomiska risken förknippad med ägandet av leasingobjektet, det vill säga bilens restvärde.

Efter avtalstidens slut lämnar du helt enkelt tillbaka bilen till din SEAT-återförsäljare.

Fast eller rörlig ränta

Vi erbjuder rörlig ränta på leasingavtal till 60 månader och vår rörliga ränta baseras på VWFS basränta. Avläsning och förändring av räntan sker månadsvis, vilket innebär att du direkt får tillgodoräkna dig eventuella räntesänkningar (motsvarande gäller även vid höjning av räntan). Fast ränta sätts på leveransdagen och följer därefter leasingavtalet i upp till 60 månader.

Du betalar varje månad genom bank-, plus- eller autogiro. Autogiro kräver en separat autogiroanmälan ifylld av dig som kund.    

Bygg din SEAT

Bygg din SEAT

Hitta Återförsäljare

Hitta Återförsäljare

Boka Provkörning

Boka Provkörning

SEAT Tillbehör

SEAT Tillbehör

Assistans

Assistans