Kundservice sv:Om SEAT:Uppförandekod SE/SV

Överensstämmelse

Uppförandekod

SEAT Group förespråkar integritet och transparens i företagskulturen och är övertygade om att hållbar ekonomisk framgång endast kan uppnås genom att fullfölja lagstadgade krav.

Därför har SEAT Group alltid betonat vikten av ett respektfullt och ärligt beteende i strävan efter att efterleva existerande regler, principer och värderingar i enlighet med uppförandekoden. 

Uppförandekoden erbjuder riktlinjer och hjälp för de anställda i den dagliga verksamheten och i den beslutsfattande processen och innehåller exempel för att öka förståelsen. Dokumentet visar också hur man på individnivå bidrar till SEAT:s framgång.

SEAT Group uppmuntrar slutligen sina leverantörer och affärspartners att ta hänsyn till uppförandekoden i sina respektive företags policyer.

Upptäck den

Bygg din SEAT

Bygg din SEAT

Hitta Återförsäljare

Hitta Återförsäljare

Boka Provkörning

Boka Provkörning

SEAT Tillbehör

SEAT Tillbehör

Assistans

Assistans