Kundservice sv:Owners NEW:Service:SEAT Mobility:Vägassistans & räddningsservice SE/SV

Vi hjälper dig!

Vägassistans

Efter genomförd Basservice hos en auktoriserad SEAT-verkstad ingår ett års Vägassistansförsäkring. Vägassistansförsäkringen omfattar kostnadsfri bärnings- eller starthjälp, dygnet runt, om du skulle råka ut för ett driftstopp med din SEAT.

Bilens registreringsnummer ska anges vid samtalet och serviceprotokollet från genomförd Basservice ska kunna uppvisas för att assistansförsäkringen ska vara giltig.

Vid driftstopp ring 020- 80 10 20.

 

 

 

Detta ingår:

Efter genomförd Basservice gäller inte Mobilitetsgaranti utan istället Vägassistans. Vägassistansen gäller i 1 år fr.o.m. utskriftsdatumet på servicefakturan (datumet då service är utförd och betald) med följande villkor:

 • Vägassistans är bunden till bilen och kan ej överlåtas till annan bil. Däremot följer Vägassistans med vid försäljning av bilen. Försäkringen gäller i länder som är kvalificerade för Gröna kortet. Läs mer om Gröna kortet på Trafikförsäkringsföreningens hemsida. Försäkringsbeviset måste uppvisas för att Vägassistans ska vara giltig.
 • Vägassistans gäller endast för bärgning av fordon eller ev. starthjälp om fordonet fått driftstopp. Som driftstopp räknas även fall då fordonets nyckel förlorats, blivit obrukbar eller är inlåst i fordonet. Assistans vid punktering omfattas också av Vägassistans.
 • Däremot omfattar Vägassistans inte bärgning i samband med trafikolycka, singelolycka, skadegörelse, stöld-/inbrottsförsök, glasskador eller liknande.
 • Ersättning lämnas för skälig bärgningskostnad till närmaste märkesverkstad som kan reparera fordonet.
 • Ingen självrisk tas ut.

Vägassistans gäller inte:

 • Om fordonet använts trots körförbud.
 • Om driftstoppet orsakats av brist på drivmedel eller av uppenbar försummelse i fråga om fordonets skötsel och underhåll.
 • Merkostnader avseende transporterat gods.

Undantag och begränsningar
Basservice Assistans gäller inte för:

 1. Fordon som brukas kommersiellt eller som är registrerat för yrkesmässig trafik, till exempel taxi, trafikskolebil, korttidsuthyrning eller budbil.
 2. Militärregistrerade fordon eller utryckningsfordon.
 3. Fordon som deltar i tävlingsverksamhet eller tränar för sådan.
 4.  Fordon som är avställd i Vägtrafikregistret.

Lånebil

Alltid på språng.

Reparationer som dröjer mer än 2 timmar? Låna en SEAT med fri körsträcka och helförsäkring.