Kundservice sv:Om SEAT:Vad är WLTP? SE/SV

Med fokus på effektivitet

WLTP – en ny standard.

Worldwide harmonised Light vehicles Test Procedure, en ny mätmetod för bränsleförbrukning och CO2-utsläpp.

Bakgrund

Det juridiska.

EU har fastslagit en tidsram inom vilken alla juridiska och tekniska förändringar ska ha införts. WLTP 1st Act skapades för att påbörja introduktionen av dessa förändringar. 

Nästa steg mot en konsolidering av WLTP i Europa, WLTP 2nd Act, innehåller ändringar av Europaparlamentets och rådets direktiv 2007/46/EG samt kommissionens förordningar (EG) nr 692/2008 och (EU) 2017/1151.

WLTP 2nd Act trädde ikraft den 1/1 2019 för nya typer av fordon och den 1/9 2019 för alla fordon. Här ingår bestämmelser om nya tekniska koncept och uppdateringar för testet, t.ex. Utsläpp vid verklig körning (RDE), Avdunstningstest (EVAP), Överensstämmelse hos fordon i drift (ISC) och Ombordövervakning av bränsleförbrukningen (FCM), som alla förklaras nedan, liksom annan relevant information om vad WLTP innefattar.

En närmare titt

De viktigaste testfaktorerna.

Aerodynamiken

Ju mer aerodynamisk en bil är, desto mindre luftmotstånd har den och ju mindre bränsle behöver den. Förändringar av en bils aerodynamik kan bidra till långsiktig bränslesnålhet.

Däckens rullmotstånd

Rullmotståndet minskar bränsleeffektiviteten p.g.a. att däcken deformeras. Därför är det viktigt att konstruera däck som är så effektiva som möjligt.

Massa

et krävs mer energi att flytta tunga saker jämfört med lätta. En lättare bil har alltså mindre bränsleförbrukning och smidigare vägegenskaper.

Icon card

Aerodynamiken

Ju mer aerodynamisk en bil är, desto mindre luftmotstånd har den och ju mindre bränsle behöver den. Förändringar av en bils aerodynamik kan bidra till långsiktig bränslesnålhet.

Icon card

Däckens rullmotstånd

Rullmotståndet minskar bränsleeffektiviteten p.g.a. att däcken deformeras. Därför är det viktigt att konstruera däck som är så effektiva som möjligt.

Icon card

Massa

et krävs mer energi att flytta tunga saker jämfört med lätta. En lättare bil har alltså mindre bränsleförbrukning och smidigare vägegenskaper.

Mer krävande standard

Det här behöver du veta.

WLTP gör att mätningarna av utsläppen blir mer exakta och realistiska. I ett och samma standardiserade test undersöks nu flera olika scenarier. Det här är en av de största förändringarna inom bilindustrin någonsin.

Prestanda

Mer realistiska körcykler

Procedur

Striktare bilinställningar och analyser

Omfattande

Tar hänsyn till extrautrustning

Precision

Mer exakta temperaturer

Tester

WLTP-testet mer i detalj.

Utsläpp vid verklig körning (RDE)

Mätning av förorenande utsläpp (NOx och partiklar (PM)) i provbänk samt vid körning på vanlig väg.

Avdunstningstest (EVAP)

Test av ”avdunstningsutsläpp ur tank”; utförs i lufttäta testkammare och mäter utsläppen från tanken och närliggande komponenter under 48 timmar.

Ombordövervakning av bränsleförbrukningen (FCM)

Avvikelserna i WLTP-testet mellan provbänkstestet och det i bilen visade bränsleförbrukningsvärdet (FCM) får inte överstiga 5%.

Överensstämmelse hos fordon i drift (ISC)

WLTP-testförhållanden genom tester med bilar som gått minst 15.000 km och är minst 6 månader gamla (max. 100.000 km resp. 5 år).

Icon card

Utsläpp vid verklig körning (RDE)

Mätning av förorenande utsläpp (NOx och partiklar (PM)) i provbänk samt vid körning på vanlig väg.

Icon card

Avdunstningstest (EVAP)

Test av ”avdunstningsutsläpp ur tank”; utförs i lufttäta testkammare och mäter utsläppen från tanken och närliggande komponenter under 48 timmar.

Icon card

Ombordövervakning av bränsleförbrukningen (FCM)

Avvikelserna i WLTP-testet mellan provbänkstestet och det i bilen visade bränsleförbrukningsvärdet (FCM) får inte överstiga 5%.

Icon card

Överensstämmelse hos fordon i drift (ISC)

WLTP-testförhållanden genom tester med bilar som gått minst 15.000 km och är minst 6 månader gamla (max. 100.000 km resp. 5 år).

Om de nya förbrukningsvärdena

Frågor och svar


NEDC ("New European Driving Cycle") är beteckningen på ett provbänkstest som använts i Europa sedan 1992 för att mäta utsläppen och bränsleförbrukningen hos personbilar och lätta transportfordon.

NEDC har nu ersatts av WLTP ("Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure”) som är en globalt tillämpad metod för standardiserade mätningar. Den nya metoden är avsedd att mäta ett fordons bränsleförbrukning på ett mer realistiskt sätt, och är baserad på en körcykel som har striktare testspecifikationer.

Utöver WLTP, ska utsläppen i Europa fastställas enligt testproceduren RDE (”Real Driving Emissions” eller ”Utsläpp vid verklig körning” på svenska) genom att testerna ska utföras vid körning på vanliga vägar och gator.

WLTP-testet utförs som standard under 30 minuter på rullande landsväg i ett laboratorium, medan RDE-testet utförs på allmän väg. Vid RDE-mätningen kör man under 90 till 120 minuter längs en varierad rutt på vanlig väg med slumpmässig acceleration och retardation.

Övergången till WLTP och RDE har skett stegvis sedan i september 2017. Fr.o.m. september 2018, är WLTP-testmetoden obligatorisk för alla nyregistrerade fordon, liksom de gränsvärden för mängden partiklar (PN) som anges i RDE. Fr.o.m. september 2019, är dessutom RDE-gränsvärdet för kväveoxider (NOx) ett obligatoriskt krav vid alla nyregistreringar.

De värden som erhålls vid WLTP-testmetoden är avsedda att på ett mer realistiskt sätt avspegla bilens bränsleförbrukning och CO2-utsläpp. Detta kan medföra att de förbruknings- och CO2-värden som anges för bilar med förbränningsmotor blir högre högre. Vilken motor och extrautrustning man väljer kommer också det att påverka bränsleförbruknings- och CO2-värdena. I vissa länder kan detta leda till högre koldioxidskatter.

Sedan september 2018, ställs alla SEAT-modeller gradvis om till den nya WLTP-testmetoden.

Bygg din SEAT

Bygg din SEAT

Hitta Återförsäljare

Hitta Återförsäljare

Boka Provkörning

Boka Provkörning

SEAT Tillbehör

SEAT Tillbehör

Assistans

Assistans