Kundservice sv:Car Shopping Tools:Finansiering:Billån SE/SV

Billån

Med restskuld vilket ger en lägre månadsbetalning och möjlighet att byta till ny bil oftare.    

Vårt vanligaste lån för privatpersoner, men även företag som vill äga och skriva av sina fordon.

Billån

Din nya SEAT som säkerhet

Använd bilen som säkerhet för lånet och få månadsbetalningar som följer bilens värdeminskning.

Billån med restskuld

Ger lägre månadsbetalning och möjlighet att byta till ny bil oftare.

Välj avtalstid

Anpassa lånet efter dina villkor och välj en avtalstid mellan 12-84 månader.

Icon card

Din nya SEAT som säkerhet

Använd bilen som säkerhet för lånet och få månadsbetalningar som följer bilens värdeminskning.

Icon card

Billån med restskuld

Ger lägre månadsbetalning och möjlighet att byta till ny bil oftare.

Icon card

Välj avtalstid

Anpassa lånet efter dina villkor och välj en avtalstid mellan 12-84 månader.

Icon card

Icon card

Allt på en faktura

Vi erbjuder ett förmånligt och enkelt bilinnehav för din SEAT. Kombinera billånet med SEAT Försäkring och SEAT Serviceavtal för ett attraktivt helhetserbjudande. Allt på en faktura och betalning per månad.

Billån och Privatleasing

Se filmen som beskriver skillnaderna mellan Billån och Privatleasing.


 BillånPrivatleasing

Avtalstid

12-84 mån

 Oftast 36 mån

Ägandeform

Äger

Hyr

Insats

Minst 20 %

0 %

Månadsbetalning

Månadsbetalning beräknas utifrån amortering  och ränta

Leasingavgift per månad baserad på planerad körsträcka, avtalstid och bilmodell

Avdragsgill ränta

Ja

Nej

Förtida avslut

Ja

Uppsägningsavgift

Körsträcka

Ingen begränsning

Övermilsdebitering tillkommer om du kör fler mil än ingånget avtal

Onormalt slitage

Inga begränsningar

Debitering för eventuellt slitage utöver det normala

Restvärde överskott

Ja

Nej

Restvärdesrisk (underskott)

Ja

Nej

Köpoption

Ja

Nej

Garanterat återlämnande

Nej

Ja

Insats

Lägst 20 % av bilens pris (inklusive extrautrustning minus eventuell rabatt). Kontantinsatsen betalas med kontanter eller i form av inbytesbil (helt eller delvis). Företag och privatpersoner som använder bilen i tjänsten kan finansiera bilköpet upp till 100 %.

Månadsbetalning

Består av amortering och ränta över en period mellan 12-84 månader. Månadsbetalningen behöver inte vara jämna perioder som 24, 36 eller 48 månader utan kan vara exempelvis 38 eller 52 månader 

Avtalsslut

Din SEAT motsvarar ett bra marknadsvärde även efter kontraktstidens slut. Därför finns möjlighet att ha en restskuld i kontraktet upp till 84 månader vilket ger lägre månadsbetalning och att du kan byta till ny bil oftare. Restskuldens storlek påverkas av användningsområde, körsträcka, tid, modell och förväntat framtida värde. Med ett billån med restskuld minskas även månadsbetalningen. Efter kontraktstidens slut finns följande valmöjligheter:

A: Byta till en ny SEAT
B: Förlänga ditt billån
C: Betala din restskuld

Eventuellt överskott mellan din restskuld och marknadsvärdet tillfaller dig, ett värde som helt eller delvis kan användas som kontantinsats i nästa bilaffär. 

Det finns också en möjlighet att lösa billånet i förtid eller göra extra amortering.

Fast eller rörlig ränta

Vi erbjuder rörlig ränta på kontrakt upp till 84 månader och vår rörliga ränta baseras på VWFS basränta. Avläsning och förändring av räntan sker varje månad, vilket innebär att du direkt får tillgodoräkna dig eventuella räntesänkningar (motsvarande gäller även vid höjning av räntan).

Fast ränta sätts på leveransdagen och följer därefter kontraktet upp till 60 månader. Under året inbetald ränta är avdragsgill med förnärvarande 30 % i din deklaration, och vi skickar kontrolluppgift till privatpersoner med billån i god tid innan deklarationstillfället. 

Du betalar varje månad genom e-faktura, bank-, plus- eller autogiro. För att ansluta till e-faktura behöver du göra en anmälan via din Internetbank. Autogiro kräver en separat autogiroanmälan ifylld av dig som kund. Om du vill göra en extraamortering på ditt billån kan du antingen minska skulden eller få kortare kontraktstid. Du kan också när som helst slutbetala ditt billån utan några extra tillkommande avgifter. 

Vår vanligaste amorteringsform för Billån är annuitet, då är månadsbetalningen lika stor under hela kontraktstiden (med undantag för eventuella räntejusteringar). I början av kontraktstiden är räntedelen större, i slutet av kontraktstiden är amorteringsdelen större. Vid Billån med rak amortering är amorteringsbeloppet lika stort varje månad och räntan beräknas på utestående skuld.

Bygg din SEAT

Bygg din SEAT

Hitta Återförsäljare

Hitta Återförsäljare

Boka Provkörning

Boka Provkörning

SEAT Tillbehör

SEAT Tillbehör

Assistans

Assistans