Kundservice sv:Om SEAT:Vad är WLTP? 2019.0.11.0 SE/SV

Ett nytt sätt att mäta effektivitet

WLTP – En ny standard

Den nya globalt harmoniserade testcykeln för lätta fordon, eller WLTP, är ett nytt sätt att mäta utsläppsstandarder för bilar. Den ersätter den tidigare NEDC-proceduren (ny europeisk körcykel) som varit gällande sedan 1997.

Detta är de tre huvudsakliga faktorerna som påverkar testet

Aerodynamik
Bilar med högre luftmotstånd förbrukar mer bränsle. Ju mer aerodynamisk en bil är, desto mindre blir luftmotståndet. Små ändringar i bilens aerodynamik kan påverka dess långsiktiga effektivitet.

Rullmotstånd hos däck
När du kör reducerar rullmotståndet din effektivitet genom att däcken deformeras. Därför är det viktigt att designa så effektiva däck som möjligt.

Vikt
Tunga föremål kräver mer energi för att förflytta sig. Ju lättare bil, desto mindre bränsle använder den alltså. Lätt vikt innebär helt enkelt effektivitet, och är dessutom värdefullt för att förbättra bilens köregenskaper.

Vad vill du veta 

Det handlar om noggrannhet och relevans. Samma test gäller för en mängd olika vägar, runt hela världen. Det är en av de största ändringarna någonsin inom bilindustrin.

Mer realistiska körcykler

Striktare konfiguration och analys av bilen

Tar hänsyn till tillvalsutrustning

Mer exakta temperaturer

Hur den nya standarden ser ut

  NEDC WLTP
Regulationstidsplan för EU: 1998-08/17 09/17 nya motorgodkännanden (09/18 alla bilar)
Extrautrustning: Bedöms inte Bedöms (aerodynamik, rullmotstånd hos däck, vikt)
Faser/starttemperatur: “Stad/Landsväg” Kallstart "Låg/Medium/Hög/Extra hög” Kallstart
Tid/sträcka: 1,180 s / 10,966 m  1,800 s / 23,274 m 
Hastighet: 120 km/h max | 33,6 km/h i snitt 132 km/h max | 46,5 km/h i snitt 
Tomgånstid: 295 s  234 s 
Acceleration:  1,04 m/s2 maximum  1,58 m/s2 maximum 

Översikt över verkliga utsläpp under körning. 

Utöver WLTP har mätningar i Europa utförts enligt RDE-testproceduren sedan september 2017. RDE står för ”Real Driving Emissions” (verkliga utsläpp under körning). Till skillnad från NEDC och WLTP utförs utsläppsmätningarna inte på en provbänk utan i trafiken. De fastställda utsläppen av skadliga ämnen (NOx och partiklar) under körning kallas för verkliga utsläpp.

För RDE-mätningen kör man en rutt som består av en blandning av vägar – en tredjedel stadsgator, landsvägar och motorvägar – med slumpmässiga accelerationer och inbromsningar. Genomsnittshastigheten på stadsgatorna är mellan 15 och 40 km/h med en maxhastighet på 60 km/h, på landsvägarna ligger genomsnittshastigheten mellan 60 och 90 km/h och på motorvägen mellan 90 km/h och 145 km/h.

Bilen är utrustad med en PEMS-mätbox (portable emission measurement system – portabelt system för utsläppsmätning). Enheten mäter utsläpp av skadliga ämnen (NOx, CO, CO2) och partiklar (PN). Färden tar mellan 90 och 120 minuter. Utomhustemperaturen måste ligga mellan -7 och +35 °C. Luftkonditioneringen kan vara på.

Vanliga frågor rörande de nya förbrukningsvärdena

Vad är NEDC, WLTP och RDE?
NEDC (”New European Driving Cycle” – ”Ny europeisk körcykel”) står för ett test som utförs på provbänk och har utförts i Europa sedan 1992 för att mäta avgasutsläpp och bränsleförbrukning för passagerarbilar och lätta transportbilar.

NEDC har bytts ut mot den globalt standardiserade WLTP (”Worldwide Harmonized Light-Duty Vehicles Test Procedure” – ”Globalt harmoniserad testcykel för lätta fordon”). Den nya metoden är avsedd att mäta förbrukningen hos en bil på ett mer realistiskt sätt och bygger på en modifierad testcykel med striktare testspecifikationer.

Utöver WLTP ska utsläpp i Europa fastställas enligt RDE-testproceduren (”Real Driving Emissions” – ”Verkliga utsläpp under körning”) genom att utföra mätningarna på vägen.

Vad är skillnaden mellan WLTP och RDE?
WLTP utförs under 30 minuter på en chassidynamometer och under standardiserade förhållanden, RDE-testet äger rum på allmänna vägar. För RDE-mätningen kör man en blandad rutt med slumpmässiga accelerationer och inbromsningar som tar mellan 90 och 120 minuter.

När börjar WLTP och RDE att gälla?
Sedan september 2017 har övergången till WLTP och RDE skett stegvis. Från och med september 2018 kommer WLTP-testproceduren att vara obligatorisk för alla nyregistrerade bilar, samt begränsningen av antalet utsläppta partiklar (PN) i RDE. Från och med september 2019 kommer ytterligare ett RDE-gränsvärde för kväveoxider (NOx) att vara obligatoriskt för alla nyregistreringar.

Vad innebär WLTP för mig?
Värdena som fastställs med WLTP-testmetoden är avsedda att reflektera förbrukning och utsläpp av CO2 och avgaser på ett mer realistiskt vis. Detta kan innebära att högre bränsleförbrukning och CO2-utsläpp kommer att rapporteras för bilar med interna förbränningsmotorer. Det individuella valet av motor och tillvalsutrustning kommer också att påverka bränsleekonomi och CO2-nivåer. Beroende på nationell lagstiftning kan detta också innebära ökade CO2-skatter.

Hur implementerar SEAT specifikationerna i WLTP?
Från och med september 2018, kommer alla SEAT-modeller successivt att konverteras till WLTP-testproceduren.

Bygg din SEAT

Bygg din SEAT

Hitta Återförsäljare

Hitta Återförsäljare

Boka Provkörning

Boka Provkörning

SEAT Tillbehör

SEAT Tillbehör

Assistans

Assistans