Kundservice sv:Owners NEW:About My Car :How to:Warning Lights SE/SV

Allt om varningslampor.

Varningslamporna på instrumentbrädans display följer ett ”trafikljussystem” som med hjälp av en röd, gul eller grön symbol uppmärksammar dig på hur allvarligt ett visst problem är. 

  • Rött – Du bör omedelbart kontakta din lokala återförsäljare för att få hjälp. 
  • Gul – Brådskande åtgärd krävs inte, men du måste följa upp frågan med en professionell person så snart som möjligt.
  • Grönt – Symbolerna som visas i grönt är endast avsedda som information och kräver ingen åtgärd.

När någon av följande symboler lyser, ta alltid hänsyn till färgen de visas i:

Bromsvätskenivån i din bil är för låg eller så är det fel på bromssystemet. Kör inte vidare!

Elektronisk parkeringsbroms: Varningslampan slocknar när parkeringsbromsen släpps.

När den är röd, sluta köra: Motorns temperatur är för hög, stäng av den och sök teknisk support. När den är gul, överväg att pausa din resa för att låta motortemperaturen svalna.

Om röd: Motoroljetrycket är för lågt. Stäng av motorn och kontakta teknisk support. Om den är gul, kontrollera oljenivån snarast möjligt och fyll på när du har möjlighet.

Rött: Ratten måste repareras omedelbart av en SEAT-specialist. Låt felet kontrolleras snarast möjligt om det är gult. Om kontrollampan inte tänds när motorn startats om, krävs ingen kontroll.

När den är röd kan du inte starta om motorn eftersom AdBlue-nivån är för låg. Stanna på en lämplig, säker och plan yta och fyll sedan på med minst den mängd AdBlue som behövs.

Symbolen indikerar att det är fel på airbagsystemet och bältessträckarna. Detta bör omedelbart kontrolleras av en auktoriserad verkstad.  Hitta närmaste verkstad här

När den här symbolen lyser indikerar den att det är problem med ABS-systemet (låsningsfria bromsar). Du bör köra försiktigt till en auktoriserad verkstad (Hitta närmaste verkstad här) för att få systemet undersökt. 

Växellådsfel: Om detta problem inte kan lösas genom att följa anvisningarna på infotainmentskärmen bör du kontakta en verkstad. (Hitta närmaste verkstad här)

Gult betyder att bilens främre bromsbelägg är utslitna. Kontakta snarast en auktoriserad verkstad (Hitta närmaste verkstad här).

När den lyser gult bör du kontrollera funktionen hos bilens ytterbelysning eftersom du kan ha en trasig glödlampa. Du måste då låta en auktoriserad verkstad byta lampan omedelbart (Hitta närmaste verkstad här). 

Symbolen anger ett fel i avgasreningssystemet. Sänk hastigheten och kör försiktigt till närmaste auktoriserade verkstad (Hitta närmaste verkstad här) för att kontrollera motorn.

Om du har en dieselmotor indikerar den här symbolen att förvärmningssystemet är aktiverat. När lampan slocknar kan du starta motorn direkt.

Däcktrycket i ett eller flera av dina däck är mycket lägre än vad som krävs, däcket kan till och med ha strukturella skador. Stanna säkert, kontrollera trycket och byt ut skadade däck vid behov.

Den här symbolen visar att det är fel på bilens elektroniska stabiliseringskontroll (ESC) eller låsningsfria bromsar (ABS). Det kan till och med finnas en frånkoppling som orsakas av systemet. Detta bör kontrolleras av en specialist (Hitta närmaste verkstad här) så snart som möjligt.