MILJÖ

Det miljövänliga alternativet

I dag är behovet av miljömedvetenhet något som man förutsätter och en aspekt som bilindustrin tar på största allvar. SEAT har haft som ambition att gå i bräschen för utvecklingen av bränslesnåla och mindre miljöpåverkande motorer redan från start.