Kundservice sv:Ägare:SEAT Service:More Services Dropdown:Uttjänta fordon SE/SV

Uttjänta fordon

Detta är vår miljövision.

Uttjänta fordon

Råmaterial och energi är begränsade tillgångar på vår planet. Därför är hållbar användning en viktig målsättning för SEAT. Vi strävar efter att röra oss mot en cirkelekonomi: i slutet av sin användbara livstid är en produkt inte längre avfall utan en källa till material som kan återvinnas. Omfattande miljöstyrning bygger på tre faktorer: den börjar med design och produktion av bilar, fortsätter med SEAT:s tekniska support och avslutar med korrekt användning av bilen och dess delar i slutet av dess användbara livstid.

Återvinning

Produktion som är respektfull mot miljön och en återvinningsorienterad design. Återanvändning, återvinning av reservdelar, minskat avfall och miljövänlig hantering av fordon är viktiga aspekter av återvinning av uttjänta fordon.

För att maximera dessa aspekter tar vi hänsyn till följande riktlinjer från designfasen genom hela utvecklingen av varje ny bil:

  • Undvik att använda ämnen som är skadliga för miljön
  • Använd återvunnet material i största möjliga utsträckning 
  • Prioritera användningen av återvinningsbara material
  • Utforma anslutningar mellan komponenter på ett sätt som möjliggör snabb och enkel isärmontering

Minskat avfall

Hållbar behandling av uttjänta fordon

SEAT och andra tillverkare har utformat det internationella informationssystemet för demontering (IDIS) för att garantera optimal och respektfull behandling av uttjänta fordon ur ett miljöperspektiv och för att uppfylla de juridiska kraven i direktivet om uttjänta fordon. IDIS tillhandahåller information om förbehandling och demontering till demonteringsföretag för att hjälpa dem att skapa minsta möjliga miljöpåverkan. Informationsdatabasen innehåller specifika instruktioner för den mest lämpliga och miljövänliga behandlingen av varje modell – inklusive avfallshantering av vätskor såsom olja, bränsle och kylvätskor – samt demontering av de huvudsakliga återvinningsbara delarna.

Besök hemsidan för mer information.

Process

När den sista ägaren beslutar sig för att avsluta bilens livstid transporteras bilen till en auktoriserad behandlingsanläggning för att påbörja processen för att hantera bilen. 

När allt nödvändigt pappersarbete är klart saneras bilen. Processen består av att separera komponenter och farliga material på ett kontrollerat sätt för att undvika föroreningar av mark, vatten eller luft. Komponenter som olja, filter, bromsvätska, batterier, katalysatorer och kylvätskor, bland annat, tas bort från bilen, förvaras i separata och förslutna behållare som är avsedda för detta syfte och hanteras enligt gällande juridiska krav.

När bilen har sanerats upphör den att räknas som farligt avfall. Komponenterna i bilen demonteras sedan för värdering. 

Metallskrot, både järnhaltigt och icke-järnhaltigt, separeras från bilarna och säljs sedan. De kvarvarande delarna innehåller en mängd material som kan användas som råmaterial när de separerats och behandlats. Detta är den generella grunden för så kallade postfragmenterade tekniker.  

Postfragmenterade tekniker är ett alternativ till att montera isär ett uttjänt fordon och utgör en del av SEAT-strategin. I framtiden förväntas dessa tekniker expandera till olika EU-länder. 

Alla SEAT-modeller är designade, utvecklade och producerade i enligheterna med föreskrifterna i direktiv 2000/53/EG, vilket garanterar att alla modeller är återvinningsbara till minst 95 %. Renovering av använda komponenter och drivlina (motor, växellåda) bidrar dessutom ytterligare till respektfull användning av befintliga resurser och gör det möjligt att få tag på komponenter för reparationer till väldigt förmånliga priser.

ELV retursystem

Från och med 1 januari 2007 blir avfallshantering av alla kvalificerade fordon tillverkarens ansvar, oberoende av vilket datum fordonet först registrerades. Detta betyder att SEAT som tillverkare, samt SEAT-generalagenter, ansvarar för att garantera att ett uttjänt fordon som kvalificerar för detta blir transporterat till en auktoriserad behandlingsanläggning utan kostnad för den sista ägaren.  

Våra generalagenter har utformat ett kostnadsfritt retursystem som ger dig möjligheten att lämna tillbaka din SEAT utan kostnad. Tjänsten möter alla kraven som ställs på tillverkare och generalagenter enligt direktivet.

För mer information om ELV-direktivet kan du läsa mer på följande webbplats.

Bygg din SEAT

Bygg din SEAT

Hitta Återförsäljare

Hitta Återförsäljare

Boka Provkörning

Boka Provkörning

SEAT Tillbehör

SEAT Tillbehör

Assistans

Assistans