Kundservice SE/SV

Bilåtervinning

En del av vårt miljöåtagande

Vi på SEAT har antagit en integrerad vision för miljöhantering – som innebär att vi tar hänsyn till våra bilars hela livscykel och deras inverkan på den globala miljön. Vårt åtagande sträcker sig därför från konstruktionen och utvecklingen av en ny modell till tillverkningen av den och vidare ända till den kan återvinnas.

Goda skäl för ett gott samvete

SEAT-bilarnas typiska sportighet står inte i motsats till miljövänlighet. Vi kan faktiskt ge dig tre mycket goda skäl varför ett köp av en SEAT-bil gynnar både körglädjen och moder Natur.

Viktminskning

Vi försöker hela tiden minska bilarnas vikt för att minimera bränslekonsumtionen. Hur? Genom att använda lättare material. Det kan till exempel handla om högresistivt stål som minskar vikten avsevärt och smältningen av magnesium i tillverkningen av rattstommen.

Aerodynamik

Vid en hastighet av 100 km/h används hela 70 procent av framdrivningsenergin till att övervinna vindmotståndet. Genom att vi på SEAT fortlöpande förbättrar bilarnas aerodynamik tillverkar vi därför bilar med betydligt lägre bränsleförbrukning. Samt bilar som är kända för slanka och moderna linjer.

Motoreffektivitet

Tack vare våra allt mer effektiva motorer med mycket exakt TDI- och FSI-teknik har vi minskat energiförlusterna via värme och mekanisk friktion. Även detta bidrar till bilarnas minskade bränsleförbrukning. Detta är både högteknologiskt och mycket enkelt.

Quotes openFörebygg hellre än minska, minska hellre än återanvänd och återanvänd hellre än återvinn.

Återvinning och återanvändning

På SEAT jobbar vi för att återanvända så mycket som möjligt av våra bilar. Därför har vi infört – i nära samarbete med våra leverantörer – system och material i tillverkningen av våra bilar som gör att alla SEAT-modeller uppfyller befintliga krav för bilåtervinning.
Läs mer här >

Vårt miljöåtagande

På SEAT förstår vi att alla bilförare är villiga att ta ett stort ansvar för miljön men vi som biltillverkare bör ta ett ännu större. Vi ser seriöst på klimatfrågan och har därför utarbetat ett miljöprogram för hållbar utveckling, ett åtagande för att bevara, skydda och återställa våra naturresurser.

Genom ett unikt och innovativt förhållningssätt kan vi säkerställa att våra insatser inom miljöområdet återspeglar företagets syn. Vi försöker alltid tänka ett steg längre. Alltid ligga ett steg före.

Med detta i åtanke har vi tagit fram ett antal hållpunkter som säkerställer en miljömässigt hållbar utveckling.

Hållbara material

Vi använder bara material som är lämpliga ur miljösynpunkt och undviker användningen av skadliga ämnen så långt det är möjligt samt prioriterar material som är förnyelsebart och återvunnet. 

Produktion

Från ritbordet till fabriksgolvet väljer vi alltid de skonsammaste produktionsprocesserna kombinerat med den bästa och mest ekonomiska teknik som finns tillgänglig. Våra bilar måste bestå av så mycket återvinningsbart material som möjligt så att de, i enlighet med EU-direktivet 2000/53/CE om uttjänta fordon, överensstämmer med vår princip om att förebygga framför att reducera, att reducera framför att återanvända och att återanvända framför att återvinna. 

Design

Som vi alla vet påverkas miljön som mest när bilen används. Därför strävar vi efter att minimera bränsleförbrukningen, konstruera och modifiera motorer till att bli mer energieffektiva, montera katalysatorer och ta fram lättare och mer aerodynamiska chassin. 

Ren energi vid vår seatfabrik

I vår strävan efter metoder att värna om miljön har vi satt igång ett ambitiöst projekt med namnet SEAT al Sol, ett initiativ som drar fördel av en av Spaniens största tillgångar, solen, och det stora antalet soltimmar i Martorell med omgivningar.

Genom installationen av 320 000 m2 solcellspaneler genererar systemet över 13 miljoner kWh el per år, motsvarande elförbrukningen för 3 000 hushåll under ett år. Förutom att ge ren elektrisk energi ser projektet till att förhindra att drygt 6 200 ton koldioxid släpps ut i atmosfären. Denna ambitiösa satsning gör vår fabrik i Martorell till en ledande energiproducent i Spanien och en av de största i Europa. Den utgör också en milstolpe i vår policy för miljöledningssystem och bekräftar att SEAT är ett företag i frontlinjen när det kommer till utvecklingen av hållbara, ansvarsfulla och praktiska lösningar. Det är helt klart möjligt.

Med ansvar för miljön

Viljan att vinna betyder mer än att bara komma först. Det betyder också ansvar. SEAT har alltid varit mycket medvetet om detta när det gäller att bevara och skydda miljön. Det gäller både nuvarande och kommande utveckling och tillverkning av bilar.
Miljöpolicy >

Här finner du information om vart du kan lämna in din SEAT.

Bygg din SEAT

Bygg din SEAT

Hitta Återförsäljare

Hitta Återförsäljare

Boka Provkörning

Boka Provkörning

SEAT Tillbehör

SEAT Tillbehör

Assistans

Assistans