ÅTGÄRER VID VANLIGT SLITAGE

DYK UPP FÖR EN FINJUSTERING

Utöver extra service måste olika åtgärder utföras regelbundet på grund av slitage. De här åtgärderna omfattar byte av däck, bromsbelägg och -skivor samt andra typer av serviceåtgärder som krävs över tid. Tack vare våra specialister kan de här åtgärderna utföras på nolltid och till ett mycket fördelaktigt pris.