”Förebygg hellre än minska, minska hellre än återanvänd och återanvänd hellre än återvinn.”