MODULÄR TVÄRMATRIS

Intelligent tillverkning

Volkswagen-gruppen delar den grundläggande strukturen för fordon med en liknande uppbyggnad. Detta säkerställer effektivitet och högsta kvalitetsstandards i alla fordon och betyder att vi kan leverera maximalt värdet för pengarna.