EKONOMI

Beprövade värden

SEAT´s framtida framgångar består av att säkerställa tillfredsställelsen av våra kunder och en ansvarsfull ekonomisk tillväxt. År 2014 genererade vi högsta intäkterna någonsin i SEAT-historien (7,5 miljarder euro). Vi är fast beslutna att hanterar våra affärsrisker och plikttroget efterleva de regler som styr vår verksamhet och som effektivt ger hållbarheten i hela vår distributionskedja.