Skötselguide

Guide för skötsel och vård av din privatleasingbil.

Vi hoppas att ditt bilinnehav med privatleasing kommer ge dig körglädje och möjlighet till stor rörelsefrihet. Nedan finner du exempel på hur du tar hand om din leasingbil under avtalsperioden. Förutsättningarna kan variera kontrollera därför ditt avtal för att se vad som gäller för din bil.

Viktigt under avtalstiden
Tar du väl hand om bilen har du möjlighet att undvika onödiga kostnader när det är dags att lämna tillbaka den.

  • Underhåll och vårda bilen med regelbunden skötsel både ut- och invändigt
  • Säkerställ att bilen servas i enlighet med tillverkarens serviceplan och alltid hos auktoriserad märkesverkstad
  • Om du råkar ut för en skada under avtalsperioden ta kontakt med försäkringbolaget för att åtgärda skadan
  • Håller du dig inom avtalad körsträcka slipper du övermilsdebitering

Viktigt inför återlämnandet
Bilen ska återlämnas i avtalsenligt skick, i annat fall uppstår ersättningsskyldighet för leasetagaren. Vad som är accepterat som normalt respektive onormalt slitage ser du exempel på i broschyren nedan.

När bilen återlämnas ska:

  • Serviceboken vara ifylld av auktoriserad verkstad från samtliga servicetillfällen.
  • Eventuella skador vara åtgärdade, skadeanmälan inskickad till försäkringsbolaget samt skadenummer ska bifogas.
  • Bilen vara rengjord in och utvändigt.
  • Fordonshandlingar finnas tillgängliga (instruktionsböcker och servicebok).

Slitage som anses vara normalt debiteras inte. Slitage som däremot anses vara onormalt påverkar bilens värde och kommer därför att debiteras.

Läs mer om vad som anses som normalt slitage i broschyren nedan.

Skötselguide - Privat-/operationell leasing 20160701