SEAT Billån

SEAT Financial Services erbjuder en rad olika lösningar för dig att finansiera din nya SEAT. Vårt vanligaste lån för dig som privatperson är SEAT Billån. Där vi erbjuder dig möjligheten att skräddarsy ditt billån efter dina förutsättningar. Fördelarna med SEAT Billån är många:

  • Använd din nya SEAT som säkerhet och med ett billån som följer bilens värdeminskning
  • Restskuld ger lägre månadsbetalning och att du kan byta till ny bil oftare
  • Vår förmånliga ränta som fast eller rörlig
  • Avtalstid mellan 12-84 månader
  • Låna upp till 80% av bilens pris
  • Lös ditt SEAT Billån eller amortera extra när du vill
  • SEAT Låneskydd – ge dig själv extra trygghet med SEAT Låneskydd

SEAT Billån kan med fördel kombineras med SEAT Försäkring och SEAT Serviceavtal - allt på en faktura och betalning per månad.

Läs mer om SEAT Billån:

KONTANTINSATS

Vid billån lägst 20% av bilens pris (inklusive extrautrustning minus eventuell rabatt). Kontantinsatsen betalas med kontanter eller i form av inbytesbil (helt eller delvis).

MÅNADSBETALNING

Består av amortering och ränta över en period mellan 12-84 månader. Månadsbetalningen behöver inte vara jämna perioder som 24, 36 eller 48 månader utan kan vara exempelvis 38 eller 52 månader.

RESTSKULD

Din SEAT motsvarar ett bra marknadsvärde även efter kontraktstidens slut. Därför finns möjlighet att ha en restskuld i kontraktet upp till 84 månader, storleken på restskulden påverkas av användningsområde, körsträcka, tid, modell och förväntat framtida värde. Med ett billån med restskuld minskas även månadsbetalningen. Efter kontraktstidens slut finns följande valmöjligheter:

A: Byta till en ny SEAT
B: Förlänga ditt billån
C: Betala din restskuld

Eventuellt överskott mellan din restskuld och marknadsvärdet tillfaller dig, ett värde som helt eller delvis kan användas som kontantinsats i nästa bilaffär.

FAST ELLER RÖRLIG RÄNTA

Vi erbjuder rörlig ränta på kontrakt upp till 84 månader och vår rörliga ränta baseras på VWFS (Volkswagen Finans Sverige) basränta. Avläsning och förändring av räntan sker varje månad, vilket innebär att du direkt får tillgodoräkna dig eventuella räntesänkningar (motsvarande gäller även vid höjning av räntan).

Fast ränta sätts på leveransdagen och följer därefter kontraktet upp till 60 månader. Under året inbetald ränta är avdragsgill med förnärvarande 30% i din deklaration, och vi skickar kontrolluppgift till privatpersoner med billån i god tid innan deklarationstillfället.

Du betalar varje månad genom bank-, plus- eller autogiro. Autogiro kräver en separat autogiroanmälan ifylld av dig som kund. Om du vill göra en extraamortering på ditt billån kan du antingen minska skulden eller få kortare kontraktstid. Du kan också när som helst slutbetala ditt billån utan några extra tillkommande avgifter.

Vår vanligaste amorteringsform för SEAT Billån är annuitet, då är månadsbetalningen lika stor under hela kontraktstiden (med undantag för eventuella räntejusteringar). I början av kontraktstiden är räntedelen större, i slutet av kontraktstiden är amorteringsdelen större. Vid SEAT Billån med rak amortering är amorteringsbeloppet lika stort varje månad och räntan beräknas på utestående skuld.