SEAT Leasing

Vi erbjuder individuellt anpassad finansiering för stora och små företag. SEAT Leasing är generellt det enklaste och mest ekonomiska sättet att finansiera företagets bilar.

  • Oftast är momsen på leasingavgiften till hälften avdragsgill
  • Leasing löser företagets bilbehov utan att binda kapital i tillgångar, kapital som ägarna förväntar sig en avkastning på
  • Finansieringsformen belastar inte företagets övriga säkerheter och det frigör likviditet genom att inte använda bolagets pengar. Behåll företagets soliditet och likviditet
  • Inget krav på särskild leasingavgift (handpenning)
  • Få en modernare vagnpark som kräver mindre reparationer och framförallt är skonsammare mot miljön

SEAT Leasing kan med fördel kombineras med SEAT Försäkring och SEAT Serviceavtal - allt på en faktura och betalning per månad.

Läs mer om SEAT Leasing:

FAST ELLER RÖRLIG RÄNTA
Vi erbjuder rörlig ränta på leasingavtal till 60 månader och vår rörliga ränta baseras på VWFS (Volkswagen Finans Sverige) basränta. Avläsning och förändring av räntan sker månadsvis, vilket innebär att du direkt får tillgodoräkna dig eventuella räntesänkningar (motsvarande gäller även vid höjning av räntan). Fast ränta sätts på leveransdagen och följer därefter leasingavtalet upp till 60 månader.

LEASINGAVGIFT PER MÅNAD
Vi erbjuder leasing med annuitet, rak eller stafflad (varierad) betalningsplan över en period mellan 12–60 månader. Den stafflade kan vara en fördel om företaget vill ha en så realistisk värdeminskning som möjligt ställt eller jämfört mot ett förväntat marknadsvärde, eller har säsongsvarierad verksamhet. Betalningsplanen behöver inte vara upplagd på endast jämna perioder utan exempelvis 28 eller 49 månader är möjligt. Ditt företag kan betala leasingavgiften månads- eller kvartalsvis genom bank-, plus- eller autogiro.

RESTVÄRDE
Din SEAT har ett bra marknadsvärde även efter avtalstidens slut. Storleken på restvärdet påverkas av hur bilen används, körsträcka, avtalstid, bilmodell och förväntat framtida värde. Din säljare hjälper gärna till så att du hamnar på en realistisk nivå. Välj mellan:

  • Finansiell leasing där leasetagaren får den ekonomiska förmånen och bär den ekonomiska risken förknippad med leasingobjektet, det vill säga bilens restvärde.

  • Operationell leasing där leasegivaren/återförsäljaren bär den ekonomiska risken förknippad med ägandet av leasingobjektet, det vill säga bilens restvärde.