SEAT Bilpolicy

För att uppnå kostnadseffektivitet i sin vagnpark krävs kunskap. Många jämför räntan och utgår från att det är den stora kostnaden istället för att jämföra bilens Total Cost of Ownership. En del företag saknar helhet och kompetens när det handlar om optimering av vagnparksekonomin. Inte så konstigt eftersom företag satsar sin kompetens och sina resurser inom sin egen verksamhet. Hur kan företaget då göra riktlinjer som underlättar och effektiviserar sin egen vagnparkshantering?

 • Bilpolicyn är ett verktyg som kan effektivisera bilinnehavet
 • Den kan bidra till en ökad lönsamhet
 • Tydlighet för tjänstebilsföraren för vilka beloppsnivåer, extrautrustning med mera som gäller vid biluttag
 • Skapa rutiner och kontroll för vilken leverantör, finansiär och vilka SEAT-återförsäljare som bilarna ska levereras ifrån
 • Bilpolicyn kan styrka och hjälpa till att kommunicera er miljöprofilering

Vi hjälper er gärna med framtagande av bilpolicy, tillsammans med företagssäljaren hos våra SEAT-återförsäljare arbetar SEAT Financial Services aktivt med stöd och support i allt som rör er vagnpark.

Läs mer om SEAT Bilpolicy:

VIKTIGT ATT TÄNKA PÅ

 • Börja med en upphandling

 • Bestäm vilka SEAT-modeller är mest intressanta

 • Jämför hela kostnadsbilden med TCO

 • Vilka krav ska ni ha på företagets bilar

  • Utsläppsbegränsningar
  • Fria från fordonsskatt
  • Även komfort och säkerhet är viktiga faktorer
 • Vilka SEAT-modeller får företagsledning och personal välja